เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีเอฟวาย จํากัด เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะเห็นเกษตรกรไทย ที่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติมาช้านาน  ให้มีอาชีพความเป็นอยู่ ที่มั่งคั่ง มั่นคง อย่างยั่งยืน มาตั้งแต่ปี 2516 ด้วยความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาการของผู้ก่อตั้ง หวังอยากจะเห็นเกษตรกรไทย ให้ยืนอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และมีสภาพการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมา เพื่อรองรับการเจริญเติมโตในภายภาคหน้า เพื่อการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจ ของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของบริษัท จึงได้ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา....

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

บริษัท ซีเอฟวาย จำกัด CFY Co.,Ltd

วันที่จดทะเบียน  24 พฤษภาคม 2560

หมายเลขทะเบียน  0455560000589

กรรมการบริษัท  Mis. Chutimun  Muangmontre

ที่ตั้ง 141 หมู่ 18 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ +66 945906690

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0455560000589


Visitors: 5,809